cet 2018

Krithi D Shetty

Rank 125

Nagaraj G Prabhu

Rank - 164

Leander M Maben

Rank - 281

Giridhar Prabhu

Rank - 501

Prajwal K

Rank - 574

Hemanth Nayak

Rank - 845

Bharath Hebbar

Rank - 1431(CET)

8(Veterinary science)

49(Agricultural science)

Rakshitha Madamakki

Rank - 1014(CET)

35(Veterinary science)

149(Agricultural science)

Jenisha Viola Quadros

Rank - 1204

Shreenidhi Bhat

Rank - 1362