jee 2020

Manoj M Malya(98.24%)

Anirudh Kamath(95.8%)

Nidheesha T(95.53%)

Dilip Sharma(93.27%)

Bhushan Nayak(92.5%)

Karthik Pai(92.4%)

Disha Acharya(92.05%)

N.L.Prasad(91.47%)

Anmol Shetty(91.37%)

Vinayak Devate(91.28%)

Sanaath Bhat(90%)